DEVLET DESTEKLERİ

 DEVLET DESTEKLERİ

 DEVLET DESTEKLERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

***Aşağıdaki Devlet Desteklerine başvuru yapacak olan sanayi kuruluşlarının, her başvurunun ekinde Taahhütname ve Banka Bilgi Forumlarını doldurmaları gereklidir.

 Taahhütname Formu

 Banka Bilgi Formu

1- STANDART BELGELERİ DESTEĞİ


2- PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
3-YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ


4-YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ


5- YURT DIŞI REKLAM DESTEĞİ


6-YURT DIŞI KİRA DESTEĞİ