.

Vizyon


Sanayi Dairesinin vizyonu; Organize Sanayi Bölgeleri Yasası,Serbest Liman ve Bölgeleri Yasası, Fuarlar Yasası, Teşvik Yasası, Teknoloji GeliştirmeBölgeleri Yasası çerçevesinde Daireye verilen görevlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.


Misyon

Bağlı olduğu yasalar tahtında ve kendisine verilen yetkilerle kuruluş misyonumuza ulaşmak amacı ile Dairenin misyonu; Sanayi sektörunde yer  alan işletmelerin sorunlarını saptamak ve bu sorunların çözümü yönünde gerekli önlemleri almak, küçük  sanayicilerin geliştirilmesini sağlamak amacı ile gerekli düzenlemeler yapmak, özel sektör girişimcilerinin yatırım projelerini ekonomik ve sosyal yönden değerlendirmek, fizibilite çalışmalarında yardımcı olmak, yatırım istemlerini olabilirlik esaslarına göre incelemek, başta Organize Sanayi Bölgeleri olmak üzere, sanayi sektörünün gelişimine uygun alt yapı tesislerinin planlanmasını yapmak, yabancı benzer mamüllerin rakabetine karşı korunması gereken sanayi mamüllerini saptamak ve bu mamüllerin muhtelif usullerle korunmasını sağlayıcı önlemleri almak, yerli sanayi ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması amacıyla fuar ve sergilerin düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları koordine etmek, Teknoloji Bölgelerinin kurulması ile araştırma geliştirme faaliyetlerinini desteklemek amacıyla faaliyet göstermektir.